Obecní knihovna Zádveřice
Naposledy aktualizováno: 4.2.2019

 

Výměnný soubor

 

Milí čtenáři,

již tradičně nás čeká v jarních měsících cirkulace výměnného souboru. Nyní shromažďuji knihy značené černým VS na bílém pozadí. Brzy je přineste, abychom je mohli vyměnit za nové.

 

Čtenářská výzva 2019

 

Připojte se k letošní čtenářské výzvě a zpestřete si výběr svých knih. Seznam knih na tento rok najdete zde!

 

 

P. F. 2019

 

Obecní knihovna v Zádveřicích přeje všem svým návštěvníkům hodně čtenárských zážitků v nastávajícím roce.

 

 

S knížkou do života

 
Obecní knihovna v Zádveřicích se zapojila do projektu Bookstart - 
S knížkou do života. Jedná se o mezinárodní projekt na podporu čtenářství. Čtení od nejútlejšího věku má pozitivní vliv na sociální, citovný a kulturní rozvoj dítěte. Rozvíjí jeho kreativní a studijní předpoklady, slovní zásobu a všeobecný rozhled.
 

Nové knihy

 

 

 

Knihy z Rakové přesunuty do Zádveřic

 

V letošním roce došlo ke sloučení pobočky v Rakové s knihovnou v Zádveřicích. Část knih byla z důvodu opotřebení, duplicity či zastaralosti vyřazena, zbytek je k dispozici čtenářům zádveřické knihovny. Přibylo mimo jiné více než dvacet titulů Vlasty Javořické, které zatím v Zádveřicích k dispozici nebyly.

 

On-line katalog knihovny

 

 

 V knihovně je vám bezplatně k dispozici veřejný internet a wifi.

Své výpůjčky si můžete prodloužit e-mailem zaslaným na adresu knihovna@zadverice.cz