Obecní knihovna Zádve?ice
Naposledy aktualizováno: 13.7.2020
 

 

Vým�?nný soubor

 

V t�?chto dnech shromaž�?uji k vrácení do krajské knihovny �?ern�? zna�?ený VS. Prosím o brzké do�?tení, abychom se mohli co nejd�?íve t�?šit z nových knih.

 

P�?ednáška v knihovn�?

 

Ve �?tvrtek 9. ledna 2020 v 17,30 h se v knihovn�? uskute�?ní p�?ednáška certifikované lektorky Magdy Semelové o hormonální jógové terapii pro ženy. Vstup zdarma. Více informací zde.

 

 

S knížkou do života

 
Obecní knihovna v Zádve�?icích se zapojila do projektu Bookstart - 
S knížkou do života. Jedná se o mezinárodní projekt na podporu �?tená�?ství. �?tení od nejútlejšího v�?ku má pozitivní vliv na sociální, citovný a kulturní rozvoj dít�?te. Rozvíjí jeho kreativní a studijní p�?edpoklady, slovní zásobu a všeobecný rozhled.
 

Nové knihy

 

 

 

Knihy z Rakové p�?esunuty do Zádve�?ic

 

V letošním roce došlo ke slou�?ení pobo�?ky v Rakové s knihovnou v Zádve�?icích. �?ást knih byla z důvodu opot�?ebení, duplicity �?i zastaralosti vy�?azena, zbytek je k dispozici �?tená�?ům zádve�?ické knihovny. P�?ibylo mimo jiné více než dvacet titulů Vlasty Javo�?ické, které zatím v Zádve�?icích k dispozici nebyly.

 

On-line katalog knihovny

 

 

 V knihovn�? je vám bezplatn�? k dispozici ve�?ejný internet a wifi.

Své výpůj�?ky si můžete prodloužit e-mailem zaslaným na adresu knihovna@zadverice.cz